Tillväxten i den svenska spelmarknaden mattas av

Svenska Spelinspektionen rapporterar att omsättningen på den svenska spelmarknaden mattas av jämfört med förra året. Omsättningen under 2017 ökade med 3,2 procent, medan omsättningen för samma period året innan ökade med 5,3 procent. Enligt Spelinspektionen var det främst speloperatörer som inte har svenskt tillstånd som stod för tillväxten. De omsatte cirka 5,5 miljarder kronor, medan operatörer med svenskt tillstånd omsatte 17,1 miljarder kronor. Det innebar att de utländska aktörernas omsättning ökade med 12,8 procent, medan aktörerna med svenskt tillstånd minskade omsättningen med 0,5%. Totalt stod de utländska aktörerna för cirka 25% av spelmarknadens omsättning.

casino på nätet

De svenska aktörernas utveckling 2016-2017

Svenska Spel med Casino Cosmopol minskade omsättningen med 0,1 procent till 9 miljarder. Framförallt var det de landbaserade spelen som fick stryka på foten. De minskade med 5,0 procent medan internetspel ökade med 17,8 procent.

ATG:s omsättning ökade däremot med 3,1 procent och uppgick till 4,1 miljarder kr. Även här minskade de landbaserade spelen. Minskningen var på 8,9 procent medan spel på internet ökade 13,9 procent.

När det gäller Folkrörelsens spel- och lotteriverksamhet minskade omsättningen med 0,4 procent. Den största minskningen stod Folkspel för med Bingolotto och Sverigelotten, medan den största ökningen gjorde SAP/SSU med bland annat Kombilotteriet. Den omsättningen ökade med 3,1 procent upp till 223 miljoner kronor. 

Enligt Spelinspektionen förlorade svenskarna i genomsnitt när de spelade förra året. Varje person över 18 år förlorade i genomsnitt 2 824 kr på spel under år 2017. Vad som är intressant är att av dessa medel fördelades 2133 kronor på operatörer med svenskt tillstånd, medan 691 kronor fördelade spå aktörer utan svenskt tillstånd. Omsättningssiffrorna från aktörerna utan svenskt tillstånd har hämtats från H2 Gambling Capital, enligt Spelinspektionens sammanställning.

Förbereder svensk licensmarknad

Som vi nyligen har berättat om, så förbereder sig Spelinspektionen för en ny licensmarknad. Det är kanske inte så konstigt med tanke på hur många marknadsandelar aktörer utan svenskt tillstånd har tagit av spelmarknaden. Generaldirektör Camilla Rosenberg har nyligen gått ut med ett förtydligande om hur processen kommer att se ut framöver. Just nu pågår behandlingen av lagrådsremissen, därefter väntas regeringens proposition, samt förordningarna som kompletterar lagen. Dessa kommer att styra Spelinspektionens föreskrifter. Målet är att spelbolagen ska kunna skicka in ansökningar om licens till Spelinspektionen från den 1 juli 2018 och att sedan lagen tas i kraft från 1 januari 2019.

Om regering och riksdag fattar besluten och det blir en omställning av spelmarknaden, så kommer Spelinspektionen att snabbt behöva förändra sina arbetssätt och öka antalet anställda med 50 procent. Processen är nämligen omfattande och mycket arbete krävs.

Vilka spelbolag som får licens i Sverige beror bland annat på det datum som ansökan har inkommit, kvalitén på ansökan och att spelbolaget kommer att uppfylla de villkor som ställs. Till exempel ska verksamheten drivas på ett sunt sätt, säkerheten ska vara hög och  konsumentskyddet ska vara starkt.

Redan har flera spelbolag börjat utarbeta ansökningar utefter regeringens lagrådsremiss. Detta för att skynda på processen. Vi tror att alla de stora aktörerna kommer att ansöka om och få licens, medan det blir intressant vilka mindre aktörer som kommer att slå sig in på den nya svenska spelmarknaden.