Mål för informationssäkerhet

Målet för informationssäkerhet på Casinotopplistan är att garantera våra användare så få avbrott som möjligt vid användandet av våra tjänster. All information som lagras och används av Casinotopplistan garanteras att vara skyddade och att besökarnas säkerhet och integritet inte äventyras. Casinotopplistan garanterar också att använda sig av alla nödvändiga och möjliga säkerhetsåtgärder vad det gäller att skydda den information som lagras.

Informationssäkerhetspolicy

Denna policys syfte är att skydda organisationens information från både externa och interna hot, vare sig de är menade eller av misstag.

Organisationen lovar att försäkra följande:

1. Det är endast personer med rätta behörigheter som har tillgång till konfidentiell information som lagras av oss. Detta bestäms enligt principen om minst privilegier.
2. Då det sker ändringar i Casinotopplistans system måste säkerhet, stabilitet samt tillgänglighet av lagrad information hållas konsekvent.
3. Integriteten av information om våra kunder, såväl som affärsinformation, måste upprätthållas vid alla tillfällen.
4. Organisationen, som en medieleverantör och ledande plattform, lovar erbjuda säkerhetslösningar av världsklass till våra iGaming-partners och deras kunder.
5. Alla spellagar och andra regleringar som behövs följas för att upprätthålla en spellicens kommer under alla tillfällen vara integrerade i våra processer och system.

Risker för informationssäkerhetshantering

Casinotopplistan har ett ramverk för informationsriskhantering. Organisationen hanterar risker genom detta ramverk som har tagits i bruk för att kunna identifiera potentiella risker och att dessa kommer hanteras på rätt sätt. Detta möjliggör att organisationen kan integrera en riskbaserad strategi i alla beslutsprocesser.

Ansvar

Var och en av våra medarbetare har ett ansvar att följa denna informationssäkerhetspolicy. Det är chefernas uppgift och ansvar att implementera de olika informationssäkerhetskraven inom respektive avdelningar.

Det är ledningsrepresentantens direkt ansvar att utforma, planera, implementera och driva ISMS inom Casinotopplistan.

Effektiviteten av informationssäkerhetshanteringssystemet verifieras och övervakas av en Internrevisionskommitté.

Vi förbehåller oss rätten att se över och ändra denna informationssäkerhetspolicy om organisationen går igenom väsentliga förändringar.

15+ Års erfarenhet
Emma Olsson Image

Emma Olsson

Verified
Chefsredaktör 259 Artiklar

Redaktör och skribent hos Casinotopplistan sedan 3 år tillbaka, med förkärlek för politik och samhällsfrågor. Publicerar, editerar och skriver, med fokus på nyheter från Spelinspektionen och casino-relaterat innehåll. Hon har också ansvar för alla huvudsidorna på sajten och sköter det dagliga arbetet med att uppdatera dessa.

Mer information Emma Olsson Arrow

Nationalitet

Svensk

Bor i

Köpenhamn

Utbildning

Mittuniversitetet Linköping

Examen

Master

Granskad av Kimmo Hakala

Uppdaterad 11 jan, 2024