Säkerhetspolicy CasinoTopplistan


Information om säkerhet

För oss på Casinotopplistan är det viktigt att hantera all information på säkrast möjliga sätt. Detta för att kunna skydda våra besökares integritet men också säkerställa att det inte uppstår några tekniska problem. Vi gör allt vi kan för att trygga våra besökares säkerhet och vi tar alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda den information som lagras. Detta inkluderar, men begränsas inte till, toppmodern SSL-kryptering.

Informationssäkerhetspolicy

Med denna policy ämnar vi skydda all information i vår organisation mot interna och externa hot, vare sig de uppkommer av misstag eller avsiktligt.

I vår policy försäkrar vi följande:

  1. All konfidentiell information kan endast nås av behöriga personer enligt principen om minsta privilegier.
  2. Då det sker ändringar i Casinotopplistans system så måste tillgänglighet, stabilitet och säkerhet hållas konsekvent.
  3. Vi garanterar att integriteten upprätthålls vare sig det gäller kundinformation eller affärsinformation.
  4. Vi försäkrar att vi levererar säkra lösningar av världsklass till våra partners och deras kunder. Detta krävs för att kunna upprätthålla vår status som branschledande medialeverantör och plattform inom iGaming-industrin.
  5. Vi upprätthåller och efterföljer dessutom alla lagar och regleringar som spellicenser kräver. Vi implementerar konstant dessa i våra system och processer.

Informationssäkerhetsrisker

Hos Casinotopplistan har vi ett ramverk för informationsriskhantering. Genom detta hanterar vi risker och garanterar att det görs på bästa möjliga sätt. Detta möjliggör att våra beslutsprocesser görs i enlighet med en riskbaserad strategi.

Ansvar

Vi kräver av alla våra medarbetare att de följer vår informationssäkerhetspolicy. Det är varje managers eller chefs ansvar att implementera denna inom sina respektive avdelningar.
Det är ledningsrepresentantens direkta ansvar att utforma, planera, implementera och driva ISMS (vårt ramverk för informationsriskhantering) inom Casinotopplistan.
Det är vår internrevisionskommittés direkta ansvar att verifiera effektiviteten av hanteringssystemet för all vår säkerhetsinformation.
Förändring i denna infomationssäkerhetspolicy kan revideras då det sker väsentliga förändringar i organisationen.