Spelberoende

Spelberoende och spelproblem ligger inte särskilt långt borta för den som spelar casino på nätet. Här går vi lite kort igenom hur du identifierar problem tidigt, samt hur du söker hjälp.

 

spelproblem

Definition av spelberoende

Spelberoende är en term som avser beskriva det tillstånd där spelandet får tydligt negativa konsekvenser för spelaren. Begreppet innefattar en ökad svårighet att kontrollera konsumtionen av spel om pengar. Spelberoende räknas länge som ett psykiatriskt tillstånd och anses ha många likheter med substansberoende. Typiskt för en person med spelberoende är upprepade episoder av riskabelt hasardspel med klara och negativa ekonomiska såväl som psykiska konsekvenser. Andra varningstecken kan vara att man inte lägger lika mycket vikt vid, eller ens märker av förlusterna lika väl som vinsterna. Ansvarsfullt spelande är därför något som alla svenska casinon på nätet måste vara engagerade i.

Lider du av spelberoende?

Om du befinner dig i farozonen har troligtvis spelandet en dominerande position i din vardag, dina tankar och känslor. Detta gör det extra svårt att ställa sig själv denna fråga, och ännu svårare att svara ärligt på den. Om du känner igen dig i någon eller flera av problemen nedan kan du vara en av dem som behöver söka stöd för att komma ut ur en negativ spiral. Känner du igen dig i beskrivningen vill vi understryka att du är långt ifrån ensam och att det finns professionell och mycket kompetent hjälp att tillgå för att ta sig ur beroendet.

  1. Påverkar spelandet vardagslivet?
  2. Känner du ett behov av att satsa allt större summor pengar?
  3. Har du någon gång ljugit om hur mycket du spelar, eller hur mycket du spelar för?

Anhöriga påverkas av spelproblem

Många gånger är spelberoende någonting som inte enbart påverkar den som lider av det, utan också människorna kring honom eller henne. När spel om pengar får en allt för stor roll i en persons liv sker detta på bekostnad av familj, arbete, sociala förhållanden och andra förpliktelser. Ofta är det därför anhöriga som först reagerar på att något är fel och som tar första initiativet till förändring. En fara som kan uppstå i samband med spelberoende och nära relationer är att anhöriga blir medberoende och av lojalitet skyddar den spelberoende personen. Är du anhörig till någon med spelmissbruk rekommenderar vi att du tar kontakt med professionella för hjälp och vägledning. Ett sätt är via Stödlinjen som går att kontakta direkt via alla casinon med svensk spellicens.

Behandling av spelberoende

Eftersom spelberoende sedan en tid tillbaka finns listat som en medicinsk diagnos har den som lider av det rätt till behandling. Om du upplever att du inte själv kan få kontroll över spelandet rekommenderar vi att du vänder dig till din vårdcentral. De kan hjälpa dig med en remiss eller annat stöd. Du kan även vända dig till din lokala psykiatriska öppenvårdsmottagning direkt, men många gånger är det bra att ha en remiss först. Behandlingen innefattar i regel KBT-terapi som bygger på att man med små enkla steg förändrar sina beteenden i vardagen. Typiskt sett sker behandlingen över tio tillfällen, där varje tillfälle tar cirka en till två timmar. Studier har visat att över 70% av spelberoende som söker professionell hjälp klassificeras som friska efter genomförd behandling. Tveka därför inte att ta kontakt med vårdcentral eller stödgrupp om du känner att spelandet har tagit överhanden.

Kontakt

stödlinjen

Önskar du komma i kontakt med kunniga personer inom spelmissbruk rekommenderar vi dig som ett första steg att ta kontakt med Stödlinjen. Du når dem antingen via hemsidan på www.stodlinjen.se eller per telefon på 020 819100 alla vardagar mellan kl 09:00 – 21:00. Givetvis ringer eller skriver du helt anonymt om du så vill. Du får svar av personer som har lång erfarenhet av spelproblem och som är väl insatta i din situation.

Spelinstitutet är en annan organisation som kan hjälpa den som upplever att spelandet har blivit ett problem. Du hittar information samt tester du kan göra själv på spelinstitutets hemsida. Du kan även kontakta spelinstitutet direkt om så önskas, antingen via e-post på [email protected] eller via telefon på 040-126058.